Ramon De Jonghe, auteur

.

“Ramon De Jonghe (Herentals, 1969) is vader van vier kinderen, waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Hij studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool en medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie.”

Deze woorden staan op de achterkant van het boek.

Wat zei De Jonghe elders over zichzelf:
(Er kan niet meer naar deze plaats worden gelinkt, omdat De Jonghe nadat ik dit hier had vermeld, de onderstaande zinnen heeft verwijderd)

Mijn naam is Ramon De Jonghe. Ik heb drie kinderen op een steinerschool gehad, was er zelf actief als opvoeder, bestuurslid, sporadisch INVALkracht, etc… Ik kan je wel vertellen dat je op een steinerschool polyvalent inzetbaar moet zijn.
Ook heb ik ‘een beetje’ steinerpedagogie opgepikt op Hogeschool Helicon, een op antroposofische leest geschoeide. Een beetje, want voor mij was die hogeschool te zweverig.
(rode kleur en hoofdletters door mij PHAW.)

De achterkant van het boek:
“studeerde aan een antroposofische hogeschool”, wat toch een afgestudeerd zijn, met diploma, impliceert en de realiteit:
“Ook heb ik ‘een beetje’ steinerpedagogie opgepikt op Hogeschool Helicon, een op antroposofische leest geschoeide lerarenopleiding. Een beetje, want voor mij was die hogeschool te zweverig.”

“was opvoeder en bestuurslid enz”
(Er kan niet meer naar deze plaats worden gelinkt, omdat De Jonghe, nadat ik dit hier had vermeld, de bovenstaande zinnen (in blauw) heeft verwijderd).

Verder zegt hij: ‘Ik ben zes jaar actief bij steinerscholen (Belgische vrijescholen) betrokken geweest, zowel als bestuurslid, opvoeder en ouder. Bovendien heb ik twee jaar ‘vertoefd’ aan een antroposofische hogeschool (PABO Helicon Zeist).’

Ik moet dus constateren dat De Jonghe nauwelijks ervaring heeft als leerkracht aan een steinerschool.
In zijn e-mailverkeer met mij zegt hij wel dat hij 6 jaar praktijkervaring heeft, maar niet waaruit die ervaring bestaat.

De Jonghe benadering van de vrijeschoolpedagogie is vooral een theoretische.
Nu kun je nog zo veel bestuderen, lezen enz: je zult het in je klas moeten waarmaken; daar zit de worsteling die tot ervaring leidt en uit die ervaring kun je dan spreken.

Ik krijg uit De Jonghe woorden niet de indruk dat hij uit die ervaring spreekt; eerder het omgekeerde: uit zijn woorden spreekt meestal onervarenheid.

Voor wie werkelijk van binnenuit iets over de vrijeschoolpedagogie wil zeggen, heeft De Jonghe te weinig ervaring: de auteur heeft slechts

EEN BLAUWE MAANDAG

voor de klas gestaan.

 

VRIJESCHOOLpedagogisch-didactische achtergronden

VRIJESCHOOL in beeld

 

3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Advertenties